کپسول هالوژنه

کپسول های آتش نشانی انواع مختلفی دارند و بر اساس مواد موجود درون کپسول تقسیم بندی میشوند. یکی از این کپسول ها که شاید نام آنرا بسیار شنیده باشید کپسول هالوژنه است. در این مقاله از سایت تجهیزات آتش نشانی آتش پاد، کپسول هالوژنه را بررسی می کنیم.

کپسول اطفا حریق هالوژنه

درون این کپسول موادی مثل کلر،ید ، فلئور، بروم یافت میشود. ترکیب این عناصر با یکدیگر سبب بوجود آمدن آتش میشود. پس چگونه خاصیت مهار حریق دارد؟ اتم های هالوژن با خاصیتی که دارند به این مواد اضافه میشوند و سبب تغییر قابلیت عناصر و غیر قابل اشتعال شدن آنها میشود.

استفاده این کپسول در گذشته: اولین استفاده از این کپسول به سالها قبل حدود 120 سال پیش یعنی سال 1900 میلادی برمیگردد. در آن زمان به تازگی هالوژن 104 یا تتراکلرید کربن را به عنوان مواد خاموش کننده کشف کرده و استفاده کردند.
از سال 1910 میلادی از آن برای کپسول های خاموش کننده ی دستی نیز استفاده کردند اما گاز های این کپسول غیرقابل استشمام و سمی تشخیص داده شد و استفاده از آن امکان پذیر نبود. پس از این موضوع دانشمندان به شناخت و کشف انواع جدید ترکیبات هالوژنی پرداختند و نمونه بهتری از خاموش کننده را به تولید رساندند. برای مثال هالون 1211 یا هالون 1301 . این کدهای عددی چهار رقمی را ارتش آمریکا ابداع و استفاده کرد.

معنی کدهای عددی هالون

  •  عدد اول از چپ: تعداد اتم کربن موجود در ماده
  •  عدد دوم از چپ: تعداد اتم فلوئور موجود در ماده 
  • عدد سوم از چپ: تعداد اتم کلر موجود در گاز کپسول
  • عدد چهارم از چپ: تعداد اتم بروم موجود در ماده
  • عدد پنجم از چپ: تعداد اتم ید موجود در ماده

ویژگی های کپسول هالوژنه

کپسول آتش نشانی هالوژن چگونه عمل میکند؟

این کپسول که با نام کپسول هالوژنه یا کپسول هالون شناخته میشود با مایع ذخیره شده درون خود آتش را خاموش میکند. بدین صورت که در آتش خلا شیمیایی بوجود آورده و میتواند شعله را خاموش کند.
ویژگی های مثبت و منفی کپسول هالوژنه: از ویژگی های مثبت این کپسول میتوان به این موضوع اشاره کرد که پس از استفاده اثرات خاموش کننده به سرعت از بین میرود. به صورتی که هیچ گونه خوردگی از خود بر روی وسایل به جا نمیگذارد.
از این جهت این کپسول را میتوان در خاموش کردن حریق الکتریکی و وسایل برقی استفاده نمود.
البته این موضوع که مواد هالوژنه 1211 و 1301و 2402 برای لایه اوزون خطرناک هستند باعث ممنوع شدن تولید کپسول های هالوژنی شد. و از سال 1994 به بعد تولید این کپسول یه صورت انبوه متوقف شد.
امروزه برای به حداقل رساندن آسیب مواد هالوژنه به لایه اوزون از ترکیبات دیگری که شباهت به ترکیب هالوژنه دارند و به همان صورت عمل میکنند استفاده میشود( هالوترون FE-36 ). خوشبختانه خسارات کمتری به محیط زیست وارد می آید.
استفاده ی این کپسول در خاموش کردن آتش سوزی نوع B و C است.

انواع کپسول محتوی هالوژنه

  • نوع سقفی با عملکرد اتوماتیک در ظرفیت 3، 9 و 12 کیلویی
  • نوع استوانه ای
  • نوع شیشه ای یا بولینگی (با پرتاب داخل حریق سبب مهار حریق میشود.)