سیستم اطفا آیروسل

آیروسل متراکم به عنوان یک ماده خاموش کننده شامل ذرات گازی و جامد عمل می کند .هنگام فرایند احتراق یک ترکیب جامد آیروسل شکل می گیرد که باعث خفگی و در اصل خاموش شدن آتش می شود.
برای اطلاعات بیشتر درباره سیستم اطفا آیروسل می توانید به سایت آتش پاد مراجعه کنید.

سیستم اطفا آیروسل چگونه عمل می کند

عناصر مورد نیاز برای وقوع آتش، گرما،سوخت و زنجیره شیمیایی است.آیروسل متراکم عمدتا با زنجیره شیمیایی تداخل پیدا می کند و مانع اتش سوزی می شود. ذرات آیروسل تا زمان تخلیه از دستگاه بخار هستند. آیروسل در واکنش، یک واکنش زنجیره ای ذرات جامد و مواد گازی را برای مهار آتش تولید می کند.هنگامی که سنسور ها احتراق را تشخیص می دهند کپسول های آیروسل به صورت خودکار فعال شده و ذرات کوچک تر از 10میکرومتر را پخش کرده و این ذرات بر روی مواد قرار گرفته و با ماندگاری باعث خاموش شدن آتش می شوند.
سیستم اطفائ حریق آیروسل معمولا به تجهیزات آسیب نمی رساند. با این حال اگر ذرات باقی مانده از آیروسل ما بزرگ باشند بر روی اجزای حساس باقی می مانند پس سعی کنید آیروسل را نزدیک لوازم حساس نصب نکنید.

سیستم اطفا آیروسل چگونه عمل می کند  

آیروسل در چه محیطی مورد تایید است

تمامی سیستم های آیروسل بایستی برای محافظت و پیشگیری از احتراق نصب و استفاده شوند.
در حال حاضر سیستم آیروسل برای خطرات ناشی از آتش سوزی های معمولی قابل استفاده است همانند احتراق چوب، کاغذ، پارچه، پلاستیک و...
از جمله مکان هایی که میتوان در آن سیستم آیروسل را استفاده کرد شامل محوطه های توربین، کابینت، های برقی، محفظه موتور خودرو، طاق های ذخیره سازی، موتورخانه های دریایی، دستگاه های CNC و..... می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کاربرد سیستم اطفا آیروسل و ویژگی های این سیستم میتوانید به سایت آتش پاد مراجعه کنید.