سیستم اطفا اسپرینکلر

 

سیستم اطفاء اسپرینکر نوعی سیستم اطفاء حریق است که سرسیستم به صورت خودکار در دمای مخصوص فعال میشود و مانع آتش می شود . بر خلاف باور عموم مردم این سیستم با هر نوع دود و دمایی روشن نمی شود زیرا خسارت های زیادی را می تواند به جا بگذارد. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه عملکرد این سیستم و.. میتوانید به سایت آتش پاد مراجعه کنید.

انواع مختلف دستگاه اسپرینکر

از آنجا که سیستم های آب  پاش بایستی از محیط های متفاوتی در برابر آتش محافظت کنند پس برای هر محیط نوع متفاوتی از این آب پاش وجود دارد. این تنوع شامل مرطوب،خشک،قبل از عمل و فوم است. هر کدام از این نوع سیستم اطفاء حریق  بر اساس محیطی که باید در آن از آتش جلوگیری کند ویژگی ای منحصر به فرد خود را دارد و به روش خاصی عمل می کند. برای مثال سیستم لوله مرطوب یکی از قابل اعتماد ترین نوع های سیستم اسپرینکر است اما همیشه بهترین نیست زیرا در تمامی محیط ها عملکرد خوبی ندارند. 

انواع مختلف دستگاه اسپرینکر  

عملکرد سیستم اسپرینکر چگونه است

هنگامی که آتش سوزی شروع می شود دود حاصل از آن در نهایت آشکار ساز دود یکی از سیستم را روشن کرده و این دستگاه ساکنان را از شروع آتش سوزی مطلع می کند. همانطور که هشدار برای آتش سوزی بسیار نقش مهمی برای نجات جان افراد را دارد جلوگیری و مهار آتش نیز یکی از نکات مهم برای پیشگیری از تلفات زیاد است.هنگام شروع شدن آتش هوای بالای آن به سرعت گرم می شود و پس از صعود به بالا به طرفین پخش شده و باعث فعال شدن آب پاش های اسپرینکلر می شوند.
سر آب پاش ها به سیستم لوله هایی متصل است که پشت دیوار یا سقف پنهان هستند. این لوله ها به سمت خارج ساختمان هدایت شده تا به منبعی قابل اعتماد دسترسی داشته باشند. هنگامی که سر آب پاش روشن می شود، دریچه ای به سیستم لوله ها  باز می شود و آبی را که در لوله تحت فشار است آزاد می کند و با سرعت زیاد از لوله آب پاش خارج کرده و به آب به طرفین پاشییده می شود. این اسپری با دقت طراحی شده تا آتش را با دقت خاموش کرده و از پیشروی آن جلوگیری کند.
برای کسب اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد و کاربرد سیستم اسپرینکلر به سایت آتش پاد مراجعه کنید.