شیر فلکه

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2، 2/5 اینچ می باشد.

 

shirfalake