شیلنگ آتش نشانی اشباخ آلمان (Eschbach) به صورت شیلنگ پارچه ای و شیلنگ ضد اسید وجود دارد.