سیستم اطفا فوم (Foam)

 

فوم co2 با فشار بالا پایین برای حفاظت از آتش استفاده می شود . جمعی از حباب های کوچک پر از هوا که از محلول های آبی تشکیل شده و چگالی آن نسبت به سبک ترین مایع های قابل اشتعال کمتر است.فوم از آب، کنستانتره، کف و هوا تشکیل شده است. نسبت کف آن به آب به کاربرد آن در محیطی که قرار است استفاده شود بستگی دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم  مراجعه بفرمایید.

سیستم اطفا فوم (Foam)

عملکرد سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم چگونه است

عملکرد این سیستم ضد احتراق اینگونه است که همانند جسمی شناور با چگالی کمتر بر روی مایعات قابل اشتعال می نشیند و مانع رسیدن هوا به آنها می شود و سپس به خنک سازی آن ها می پردازد.فوم ضد حریق بر روی سطوح حالت چسبندگی ایجاد میکند و بخارهای به وجود آمده از احتراق را سرکوب کرده و همچنین مانع بخار های قابل اشتعال میشود و از آتش سوزی بعدی جلوگیری می کند.
این فوم می تواند در محیط هایی که خطر اشتعال ناگهانی دارند به صورت یک عامل پیشگیری،کنترل کننده و در آخر همانند یک عامل خاموش کننده عمل کند. به عبارتی میتوان گفت کف جلوی سلطتنت آتش را گرفته و مانع ادامه آن می شود.
در آخر به اینگونه عمل می کند که آب و کف را به مقداری که از قبل برای محیط اندازی گیری شده ترکیب می کند و توسط نازل از لوله خارج می کندو عمل اطفاء شروع می شود.

سیستم اطفاء حریق فوم از چه چیزی پیشگیری می کند

با این روش دیگر شاهد خسارت ها و زیان های کلان در کارخانه ها و انبار های بزرگ نیستیم و دیگر شاهد آلودگی های به وجود آمده از آتش نخواهیم بود. این سیستم نه تنها از آتش جلوگیری می کند بلکه اجازه پیشروی به آتش در زمان حادثه نمیدهد و چون انسانی در این روش وجود ندارد از تلفات انسانی هم جلوگیری می کند.
شما می توانید با مراجعه به سایت آتش پاد  اطلاعات مورد نظر خود درباره سیستم اطغاء حریق اتوماتیک فوم رابدست آورید.