شیلنگ آتش نشانی هابرن کورن اتریش (Haberkorn) در سایز های 1/5، 2، 2/5، 3، 6، 8 اینچ می باشد.