سه شنبه 31 فروردین 1400
09126624272 

aryacoupling

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2، 2/5، 3، 4 اینچ می باشد.

تبدیل

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2 اینچ می باشد.

درپوش هیدرانت

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2، 2/5، 3، 4 اینچ می باشد.

هیدرانت

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2، 2/5، 3، 4 اینچ می باشد.