دتکتور دود و منوکسید کربن

دتکتور های دود که هشدار ها آن ها از حریق های بسیار خطرناک جلوگیری می کند و دتکتور های کربن منوکسید که از ما در برابر خطری نامرئی محافظت می کند.هر کدام از این دتکنور ها وظایفی مربوط به ویژگی های خود دارند که قابل اعتماد بودن و ارزان بودن می تواند ویژگی های بارز و کلی همگی آن ها باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آتش پاد مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز خود درباره دتکتور هارا به دست آورید.

دسته بندی وعملکرد دتکتورهای دودی و کربن منوکسید چگونه است

دتکتور های دودی به دو نوع فوتو الکتریک،یونیزاسیون تقسیم بندی می شوند

  • یکی از انواع دتکتور های دودی فوتو الکتریک هستند که از یک پرتو نور در هوا برای تشخیص دود و هشدار استفاده می کنند. طرز عملکرد آن ها به اینگونه است که یک پرتو نور از چشمی که این دستگاه دارد خارج می شود. برای مثال اگر ذرات دود در مسیر پرتو قرار بگیرند نور از ذرات دود منعکس می شود و به دستگاه بر می گردد که این امر سبب هشدار دادن دستگاه به ما می شود.
  • نوع دیگر این دتکتور ها یونیزاسیون نام دارد.عملکرد این دستگاه به اینگونه است که برای یونیزه کردن هوا در داخل یک محفظه تشخیص االکتریکی از مواد رادیواکتیو استفاده می کند. با ورود دود به این محفظه ذرات دود هوای یونیزه شده را قطع کرده و باعث افت ولتاژ می شود که همین امر باعث روشن شدن هشداردستگاه می شود.

دتکتور های کربن منوکسید به سه نوع بیومیتیک، نیمه هادی اکسید فلز و الکترو شیمیایی تقسیم می شوند

  • دتکتور های بیومیتیک دارای محفظه ژلی هستند که اثراتی که منوکسید کربن بر روی خون می گذارد را تقلید می کنند، به این صورت که هنگامی که منوکسید کربن با ژل ترکیب می شود رنگ آن تغیر می کند و سنسوری در داخل دتکتور باعث به صدا در آمدن زنگ هشدار می شود.
  • دتکتور هایی با نام نیمه هادی فلز، نوع دیگری از دتکتور های منوکسید کربن است که یک تراشه سیلیس در آن ها با جو بیرون در تعامل است.هنگامی که سیلیس با کربن منوکسید تداخل پیدا می کند افت ولتاژی در سیستم به عمل می آید که نتیجه آن به صدا در آمدن زنگ هشدار است.
  • حساس ترین نوع دتکتور های منوکسید کربن نوع الکترو شیمیایی آنها است که الکترون ها در محیطی شیمیایی غوطه ور هستند و با تداخل با کربن مونوکسید زنگ هشدار را به صدا در می آورند.

دسته بندی وعملکرد دتکتورهای دودی و کربن مونوکسید چگونه است  

با استفاده از دتکتور ها چگونه یک محیط ایمن برای خود فراهم کنیم

دتکتور های فوتو الکتریک در تشخییص آتش های سوزان که دود زیادی تولید می کنند بهتر عمل می کند و دتکتور های یونیزاسیون در آتش های مداوم با شعله های کوتاه تر و دود کمتر بهتر عمل می کنند. می توانیم برای تامین ایمنی خود دستگاه هارا با هم ترکیب کرده و آلارم حساس تری را در محیط خانه قرار دهیم.
دتکتور های ترکیبی در برابر دو تهدید در یک واحد محافظت می کنند.نوعی از این دتکتور های ترکیبی ترکیب دو تکتور دودی و کربن منوکسید است که باعث می شود هشدار برای هر دو مشکل به سرعت فعال شود.سرعت عمل بالا، صرفه جویی در محیط و انرژی می تواند از مزایای این نوع دشتگاه ها باشد
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع دتکتور ها و مزیت های آنها می توانید به سایت آتش پاد مراجعه کنید.