چه آتش هایی را نمی توان با آب خاموش کرد

هنگام آتش سوزی اولین چیزی که برای مهار آن به ذهن خطور می کند استفاده از آب است. اما آیا می دانستید که آب در مواقعی به شعله ور شدن آتش کمک می کند؟
بسیاری از کلاس های آتش سوزی را نمی توان با آب خاموش کرد و باید سایر روش های اطفاء حریق را به کار گرفت. مثلا بنزین را نمی توان با آب خاموش کرد. زیرا بنزین سبک بوده و با آب مخلوط نمی شود. اگر دیده باشید بنزین بر روی آب خیلی ساده شعله ور شده و آب حتی می تواند آن را با خود به جاهای دیگر حمل کند. پس چگونه غلبه کنیم؟ برای این کار باید دسترسی اکسیژن به آن را مسدود کرد. پتو و کپسول آتش نشانی بهترین روش برای مهار آتش سوزی بنزین است. در ادامه به بررسی انواع کلاس آتش و روش مهار آن می پردازیم.

علت و خاموش کردن انواع آتش سوزی

آتش سوزی به طور کلی در 5 کلاس صورت می گیرد که امکان خاموش کردن کلاس های B تا E با آب بسیار سخت است. از این رو باید سایر روش ها را برای مهار اتخاذ نمود. برای مهار آتش باید حرارت را کم، مواد اشتعال زا را دور و روش درست را انتخاب کرد.

  • کلاس A: در این کلاس آتش سوزی به دلیل سوختن مواد جامد و خشک نظیر کاغذ رخ می دهد. استفاده از پتو، آب و کپسول آتش نشانی بهترین گزینه برای مهار این نوع از آتش سوزی است.
  • کلاس B: آتش سوزی به دلیل مایعات اشتعال زا نظیر بنزین، نفت، گازوئیل و غیره رخ می دهد که امکان مهار آن با آب بسیار سخت است. تنها آتش نشان ها قادرند با تجهزیات پیشرفته آن را مهار کنند.
  • کلاس C: آتش هایی که به دلیل اشتعال گازهایی نظیر استیلن و گاز طبیعی رخ می دهند و روش خاصی برای مهار آن وجود ندارد. تنها باید حرارت را کم و گاز موجود را تخلیه کرد.
  • طبقه D: آتش سوزی به دلیل سوختن فلزات قابل اشتعال رخ می دهد. در این روش هرگز نباید از آب برای مهار آتش استفاده کرد. زیرا آب حاوی اکسیژن و هیدروژن بوده و خیلی زود با فلزات ترکیب می شوند. ترکیبی که ممکن است یک فاجعه را به همراه بیاورد.
  • کلاس E: آتش سوزی وسایل برقی جزو این گروه محسوب می شود.

علت و خاموش کردن انواع آتش سوزی

بررسی روش های مهار آتش در کلاس های مختلف

  • مهار آتش در کلاس A: در این کلاس باید ابتدا مثلث آتش که شامل حرارت، اکسیژن و مواد سوختنی می شود را از هم دور کرد. روش سرد کردن و استفاده از آب بهترین روش برای مهار این کلاس از آتش سوزی است.
  • مهار آتش در کلاس B: در این روش باید از شیوه خفه کردن آتش استفاده کرد. خفه کردن آتش موجب می شود تا اکسیژن با مواد اشتعال زا واکنش نشان نداده و خیلی زود آتش خاموش شود.
  • مهار آتش در کلاس C: روش سد کردن بهترین روش برای مهار آتش های کلاس C است. یعنی باید از رسیدن گاز به کانون حریق جلوگیری کرد.
  • مهار آتش در کلاس D: در این کلاس باید از کپسول های آتش نشانی برای مهار آتش استفاده نمود.
  • مهار آتش در کلاس E: در کلاس E بهترین روش برای مهار آتش استفده از کپسول Co2 است. هرگز از آب برای مهار آتش فلزات استفاده نکنید زیرا با فلزات واکنش نشان می دهند و موجب بیشتر شدن حریق خواهند شد.