از کدام گاز در کپسول آتش نشانی استفاده می شود

کپسول های آتش نشانی، بسته به نوع کاربرد، مواد شیمیایی مختلفی از جمله هوای خشک و گازها دارند. در...

کپسول آتش نشانی مناسب منزل

یک کپسول آتش نشانی در منزل می تواند نجات دهنده باشد. کپسول آتش نشانی که معمولا در نزدیکی یک خروجی...

انواع اطفا حریق اسپرینکلر

اطفا حریق اسپرینکلر همانند هر وسیله دیگری انواع مختلفی دار دکه بسته به نیاز و مکانی که می خواهید...

اطفا حریق اسپرینکلر با شیر پروانه ای

شیر پروانه ای یکی از انواع شیرها برای اطفا حریق اسپرینکلر می باشد و نحوه عملکرد این شیرها به...