محاسبه حجم تانکر آب

در بسیاری از موارد نیازمند محاسبات ابعادی و ظرفیتی در مورد تجهیزات ساخته شده می باشیم زیرا با داشتن این اطلاعات می توان در صورت لزوم تصمیم گیری های مورد نیاز را انجام دهیم و به راحتی حجم مورد نیاز را تامین کرد. برای نمونه از روش های گوناگونی می توان حجم تانکر آب را محاسبه کرد که در این مقاله به صورت اجمالی به بیان این روش ها و شرح آنها پرداخته می شود.

محاسبه حجم تانکر

برای محاسبه حجم اجسام هندسی بسته به نوع شکل جسم، رابط های ریاضی مختلفی ارائه شده است، به صورت کلی می توان با احتساب مساحت جسم و سپس ضرب کردن آن در ارتفاع آن جسم، حجم آن را بدست آورد که برای اجسامی کاربرد دارد که سطح مقطع یکسانی دارند. در مواردی که هندسه اجسام پیچیده بوده یا دارای سطوح متفاوت باشند محاسبه حجم می تواند سخت شود. با داشتن ابعاد تانکر، حجم آن را می توان محاسبه کرد که شامل: طول، عرض، قطر (البته در صورتیکه سطح مقطع دایره ای داشته باشیم) و ارتفاع هستند و به راحتی با متر معمولی قابل اندازه گیری است. برای داشتن حجم دقیق باید ضخامت را اندازه گرفته و از ابعاد خارجی کم کنیم.

محاسبه حجم تانکر

نحوه محاسبه حجم تانکر آب

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و کاهش در بارندگی های سالانه، در بسیاری از ساختمان ها برای تامین و ذخیره سازی آب مورد نیاز از تانکر استفاده می شود، در گذشته تانکر را با استفاده از فلز (ورق گالوانیزه) می ساختند، اما در زمان حال با استفاده از مواد پلیمری تولید می شوند که امکان ساخت آنها به اشکال مختلف مهیا است. اتصال پمپ بدون استفاده از تانکر، ممنوع می باشد و در صورت داشتن پمپ آب باید از تانکر استفاده کرد تا در کل شبکه آب کاهش فشار رخ ندهد.
همانگونه که ذکر شد برای محاسبه حجم تانکر آب می توان مساحت سطح مقطع آن را در ارتفاع ضرب کرد، باید در نظر داشت که ما به اندازه خارجی تانکر دسترسی داریم و باید ضخامت را از آن کم کنیم که با استفاده از کولیس (برای اندازه گیری ضخامت) و متر می توان ابعاد تانکر را برداشت. برای مثال یک مجتمع 4 واحدی به ازای 4 نفر در هر واحد به یک تانکر 1000 لیتری برای تامین آب مورد نیاز ساکنین آن خانه نیاز دارد. در حدود همین حجم، یک تانکر دیگر برای مواقع ضروری در زمان آتش سوزی نیاز است.
براساس قوانین جدید ساخت و ساز برای هر ساختمان باید دو تانکر آب در نظر گرفته شود که یکی مربوط به تامین آب مورد نیاز و دیگری مربوط به اطفای حریق باشد، که هر کدام باید حجم مشخصی داشته باشند؛ بنابراین نیازمند داشتن اطلاعاتی در مورد حجم تانکر می باشیم. با استفاده از رابطه های ذکر شده در بالا می توان حجم تانکرها را محاسبه کرد. میزان مورد نیاز آب برای هر فرد محاسبه می شود که با توجه به ظرفیت هر ساختمان باید این حجم از آب تامین شود.