سیستم اعلام حریق چیست

اعلام به معنای هشدار دادن و آشکار کردن است. سیستم اعلام حریق به مجموعه ای از قطعات گفته می شود که وظیفه اعلام و آشکار کردن هر گونه آتش سوزی را در محل های مختلف بر عهده دارند. یک سیستم اعلام حریق دارای تعدادی دستگاه است که با هم کار می کنند تا هنگام دود، آتش سوزی، مونوکسیدکربن یا سایر موارد اضطراری از طریق وسایل دیداری و شنیداری به افراد کمک کرده و به آنها هشدار دهند. این هشدارها ممکن است به طور خودکار از طریق ردیاب های دود و ردیاب های حرارتی فعال شوند یا ممکن است از طریق دستگاه های دستی هشدار دهنده آتش مانند نقاط تماس دستی فعال شوند. هشدار دهنده ها می توانند به صورت زنگ های موتوری یا صدای بوق نصب شوند. آنها همچنین می توانند از نوع هشدار دهنده هایی باشند که باعث می شود زنگ خطر به صدا در آید و به دنبال آن یک پیام تخلیه صوتی به افراد داخل ساختمان هشدار دهد که از آسانسور استفاده نکنند. صداهای هشدار دهنده آتش را می توان با توجه به کشور و سازنده دستگاه، روی فرکانس های خاص و تن های مختلف از جمله کم، متوسط و زیاد تنظیم کرد. برای تهیه انواع سیستم اعلام حریق می توانید از طریق سایت آتش پاد پارسیان اقدام نمایید.

سیستم اعلام حریق چگونه کار می کند

هنگام آتش سوزی ذرات دود به محفظه ردیاب نوری برخورد می کنند و باعث پخش شدن نور و در نتیجه ایجاد زنگ هشدار می شوند. در نوع دیگر از هشدار دهنده ها که با یونیزاسیون کار می کنند، در داخل ردیاب، در صورت ورود ذره دود به محفظه ردیاب، یونیزاسیون هوا درون محفظه ردیاب کاهش یافته و زنگ خطر را فعال می کند. سیستم های اعلام حریق انواع مختلفی دارند:

  • آدرس پذیر: محل آتش سوزی قابل آدرس دهی و مشخص است و به راحتی می توان منطقه را پیدا کرده و اقدام نمود.
  • متعارف: تعداد زیادی مدار وجود دارد که هر مدار مسئول یک بخش از محل مورد نظر است.
  • وایرلس: نوعی سیستم آدرس پذیر است که به جای سیم از امواج برای ارسال و مخابره پیام استفاده می کند.

سیستم اعلام حریق چگونه کار می کند

مدار اعلام حریق چیست

Fire Alarm Circuit یک مدار ساده است که آتش را تشخیص می دهد. مدارهای اعلام حریق دستگاه های بسیار مهمی برای تشخیص آتش سوزی هستند. این مدارها باعث جلوگیری از آسیب دیدن افراد یا اموال می شوند. باید ایمنی آتش سوزی در ملک تجاری خود را ارزیابی کنید. خروجی سیستم های اعلام حریق با توجه به نوع محل می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال پس از هشدار آتش سوزی سیستم می تواند با آتش نشانی محلی تماس بگیرد یا محل های خروج اضطراری را با روشن کردن تابلوهای نمایش دهنده مشخص کند (ویژه محیط های بزرگ بازارها، شرکت ها و ...) تا در دود ایجاد شده هنگام آتش سوزی افراد در محل بتوانند خارج شوند و یا می تواند سامانه آتش خاموش کن خودکار را روشن نماید. همگی راه حل هایی هستند که می توان برای یک سیستم اعلام حریق تعبیه کرد تا بتواند به موقع جان و مال افراد را نجات دهد. امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد. آتش پاد کو ازائه دهنده تمامی برندهای اعلام حریق از جمله اعلام حریق تسلا و اعلام حریق زیتکس می باشد.