سیستم اطفا حریق چیست

سیستم اطفا حریق یا سیستم مهار آتش به سیستم هایی گفته می شود که آتش را خاموش یا از انتشار آن جلوگیری می کنند. برخلاف زمان های گذشته که بیشتر از آب برای خاموش کردن آتش استفاده می کردند امروزه روش های مختلفی برای خاموش کردن آن به کار می رود. روش های اساسی برای خاموش کردن آتش، خفه کردن آن با اطمینان از عدم دسترسی به اکسیژن، خنک کردن آن با مایعی مانند آب که باعث کاهش گرما می شود یا در نهایت حذف سوخت یا منبع اکسیژن می باشد. این ها در واقع همان حذف موثر یکی از سه مورد عناصر آتش هستند. ما برای اطفا حریق شیوه های مختلفی را به کار می گیریم:

  • خاموش کردن با گاز مانند گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و... این گازها با کاهش سطح اکسیژن باعث خاموش شدن آتش می شوند و برای محیط زیست بی خطر هستند، زیرا به طور طبیعی در محیط زیست یافت می شوند.
  • خاموش کردن با آب و کف که معمولا وسیله اطفا حریق به منبع آب متصل است.
  • خاموش کردن با مواد شیمیایی، نوعی مواد شیمیایی خاص هستند که ضد حریق اند و راه حلی بدون خطر برای مهار آتش می باشند.

 سیستم اطفا حریق اتوماتیک چیست

سیستم های اطفا حریق اتومات نوعی از سیستم های اطفا حریق هستند که به صورت خودکار و بدون دخالت انسان اقدام به خاموش سازی آتش می کنند، معمولا سریع الاقدام هستند و قبل از به وجود آمدن هرگونه خرابی آتش را خاموش می کنند. 
بسته به شرایط و ویژگی ها و بزرگی محیط سیستم های اطفا حریق انواع مختلفی دارند و به انواع آبی، پودری، گازی یا پودر و آب تقسیم می شوند. سیستم های آبی بیشتر برای منازل شرکت ها، ساختمان های بزرگ و... استفاده می شوند. برای اشتعال مایعات هیچگاه از آب استفاده نمی شود، زیرا آب باعث پخش شدن مایعات مشتعل می شود و آتش سوزی را گسترده می کند. برای خاموش کردن آتش مایعات قابل اشتعال می توان از کف، پودر و آب یا co2 استفاده کرد. اگر وسایل الکترونیکی شما مانند کامپیوتر یا ژنراتور دچار آتش سوزی شد بهترین شیوه اطفا آن، پودر خشک و co2 است.

 سیستم اطفا حریق اتوماتیک چیست

اطفای حریق یعنی چه

اطفا حریق به معنای مهار و خاموش نمودن آتش است. همچنین به مجموعه اقدامات جهت خاموش نمودن آتش، اطفا آتش یا حریق می گویند. اطفا حریق ابزارهای مختلفی دارد؛ یکی از مهمترین ابزارهای خاموش کردن آتش در جهان کپسول آتش نشانی است. اولین کپسول آتش نشانی در سال 1723 توسط گادفری شیمیدان انگلیسی کشف شد که شامل مایع خاموش کننده بود. انواع کپسول های آتش نشانی در دسته های گازی، آبی و پودری و یا مخلوطی از دو تا تقسیم می شوند.
یک سیستم اطفا حریق که توسط یک متخصص طراحی شده است، بهترین محافظت ممکن را از مردم و اموال آنها، ایجاد می کند و در صورت آتش سوزی خسارت را به حداقل می رساند. مهندسان همیشه براساس بار آتش، نوع محل و فعالیتهای انجام شده در آنها نوع مناسب سیستم اطفا automatic حریق و عامل مهار را انتخاب می کنند.